ikershop.com Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz

NIP 734 352 0406
REGON 122882066
KRS 0000466098

Adres e-mail: info@ikershop.com

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000466098.