Fundusze UE

W związku z ubieganiem się przez IKER – Obtułowicz Sp. jawna Sp. Komandytowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (Etap I), Zamawiający zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe, dotyczące zadań związanych z przeprowadzeniem Audytu Wzorniczego oraz opracowaniem Strategii Wzorniczej.

    

Pliki do pobrania:

Protokół wyboru

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie oferenta

Załącznik nr 4 - lista zrealizowanych projektów

Załącznik nr 4 - lista ekspertów